Les lligues ‘Querusport’ estan de moda

L’adaptació de la competició en categoria querubí a les necessitats de xiquets i pares, la clau de l’èxit

Les lligues de querubins ‘Querus- port’ estan de moda, i és que no po- dria ser d’una altra manera. ‘Querus- port’ ha aconseguit consolidar l’etapa querubí dins del millor context pos- sible per als més xicotets, confecció de grups per nivell i zona geogràfica perquè els desplaçaments no siguen excessius i els partits puguen estar tan igualats que faça que tots els xiquets i xiquetes participants tinguen ganes de continuar fent esport i entendre el futbol com un joc divertit, TARGE- TES VERDES per als jugadors i equips que demostren una esportivi- tat sana en la formació dels xiquets, normativa adaptada a l’edat, arbitrat- ges qualificats i formats per a dirigir els partits de manera totalment edu- cativa, SEGUR DE LESIONS, GRA- VACIONS amb vídeo de tots els equips i tota l’atenció perquè la gestió dels clubs siga més fàcil.

A més ‘Querusport’ cuida molt l’activitat en les seues xarxes socials, amb la finalitat que tota la informació siga més accessible per als familiars i on es detalla tota la informació gene- ral de les diferents jornades i de les notícies més rellevants d’aquesta gran família.

Les lligues estan compostes per di- ferents grups, dos grups de 10 equips en la zona València a més d’un grup d’iniciació compost per 8 equips. Un grup de 8 equips en la zona Ribera i un altre grup en la zona Comarcal de la Costera de 6 equips. En total més de 40 clubs i 450 famílies que gaudei- xen de l’etapa querubí a la Comunitat Valenciana.

Cada setmana hi ha desenes d’anècdotes divertides que fan que àr- bitres, familiars, entrenadors, orga- nitzadors i clubs estiguen d’acord que el més important per als xiquets i xi- quetes és jugar, relacionar-se i gaudir. Com la reacció d’un xiquet que juga en Les Sitges aquesta passada jornada de lliga, i és que en encaixar un gol es va acostar a l’àrbitre i li va dir, «Ens han ficat gol però nosaltres som una

Els més menuts s’ho passen de categoria i els pares, també . QUERUSPORT

Les lligues comencen a l’octubre i finalitzen al maig, cobrint la necessitat de jugar partits al llarg de tota l’acti- vitat futbolística dels clubs durant l’any i també deixant espai perquè els xicotets puguen gaudir dels tornejos d’estiu que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana.

Com a colofó hi haurà una ‘Festa Fi de Temporada’ per a acabar l’any d’una manera espectacular amb di- ferents sorpreses per als xiquets, jocs, activitats, molt de futbol (com no po- dria ser d’una altra manera), trofeus per a tots i totes i molt més, on tots els equips podran intercanviar anècdo- tes i gaudir de l’ambient sa que mereix el nostre futbol base.

TORNEIG La inscripció està oberta per a la IV edició de QUERUSPORT NOVA CUP a Polop de la Marina, un torneig per a totes les categories amb un concepte diferent d’altres ofertes

EL MILLOR COLOFÓ Acaba la temporada oferint i disfrutant d’una oportunitat única per als teus nanos amb un viatge de fi de temporada; tota la informació es pot veure a www.querusport.com o en el telèfon 650928337